TKI

28. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 28. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 28. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 28. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2020

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2020

04. 06. 2021 / TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik