TKI

28. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 28. skupščino družbe TKI Hrastnik, d. d.

Sklic za 28. skupščino TKI Hrastnik, d. d.

Gradivo za 28. skupščino TKI Hrastnik, d. d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. k letnemu poročilu za leto 2020 

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d. d. za leto 2020

04. 06. 2021 / TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik