TKI

Fosfati tehnične kvalitete

Fosfati tehnične kvalitete

Različne fosforjeve spojine učinkovito posegajo v kvaliteto, hitrost in temeljitost kemijskih procesov, zato so možnosti uporabe fosfatov tehnične kvalitete številne.

Proizvodi in področja uporabe

PROIZVODGLAVNA PODROČJA UPORABE


NATRIJEV TRIPOLIFOSFAT
CAS: 7758-29-4
EINECS: 231-838-7
 • v keramični industriji za razredčevanje keramičnih surovin in mas
 • v papirni industriji za dispergiranje premazov in polnil
 • mehčanje vode, regulacija pH, pufranje
 • pri proizvodnji detergentov in čistil za povečanje površinske aktivnosti in pralne moči
 • flotacijski reagent v metalurgiji


KALIJEV TRIPOLIFOSFAT
CAS: 13845-36-8
EINECS: 237-574-9
 • v proizvodnji barv za dispergiranje pigmentov
 • pri proizvodnji tekočih detergentov in čistil kot sekvestrant


NATRIJEV PIROFOSFAT
CAS: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
 • pri proizvodnji detergentov in mil
 • v keramični industriji
 • pripravi vode
 • v papirni industriji
 • za čiščenje kovin


KALIJEV PIROFOSFAT
CAS: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
 • kot builder za tekoče detergente
 • pufer in sekvestrant v galvanotehniki
 • priprava kotelnih vod
 • v industriji barv


MONONATRIJEV FOSFAT KRISTALNI
CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
DINATRIJEV FOSFAT KRISTALNI
CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
TRINATRIJEV FOSFAT KRISTALNI
CAS: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
 • kot vezivno sredstvo pri proizvodnji emajlov
 • za pripravo fosfatnih kopeli in površinsko obdelavo kovin
 • za regulacijo pH kotelnih vod
 • za pripravo kislinskih čistil
 • za konzerviranje kotelnih naprav
 • za industrijska razmastilna sredstva
 • za pralna in čistilna sredstva
 • v tekstilni industriji
 • v keramični industriji
 • pri proizvodnji krmil


NATRIJEV HEKSAMETAFOSFAT
CAS: 68915-31-1
EINECS: 272-808-3
 • pri proizvodnji negorljivih materialov
 • pri proizvodnji magnezitnih in krom-magnezitnih ognjeodpornih materialov
 • kot sekvestrirno sredstvo za kondicioniranje kotelnih in tehnoloških vod
 • kot kemijsko vezivo in dispergator pri proizvodnji keramike
 • pri predelavi kovin
 • pri proizvodnji čistil in detergentov
 • v tekstilni industriji


MONOALUMINIJEV FOSFAT, RAZTOPINA
CAS: 13530-50-2
EINECS: 236-875-2
Kot kemijsko vezivo v:
 • industriji keramike
 • ognjeodpornih materialov
 • negorljivih materialov
 • nabijalnih mas
 • oblikovalcev, ometov in premazov


MONOAMONIJEV FOSFAT
CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
 • kot hranivo za bakterije pri fermentacijskih procesih
 • v proizvodnji močnih krmil
 • v proizvodnji titanovega dioksida
 • pri površinski obdelavi kovin
 • za čiščenje in obdelavo vode
 • v proizvodnji vžigalic
 • pri proizvodnji specialnih mineralnih gnojil
 • pri ognjeodporni zaščiti lesa, papirja in tekstila
 • v proizvodnji praškov za gašenje


DIAMONIJEV FOSFAT
CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
 • kot hranivo za bakterije pri fermentacijskih procesih
 • pri proizvodnji alkoholnih pijač
 • v proizvodnji močnih krmil
 • pri proizvodnji specialnih mineralnih gnojil
 • pri ognjeodporni zaščiti lesa, papirja in tekstila
 • v proizvodnji praškov za gašenje


MONOCINKOV FOSFAT, 50% RAZTOPINA
CAS: 13598-37-3
EINECS: 237-067-2
 • za obdelavo kovin
 • zaščita pred korozijo
 • proizvodnja barv in premazov


KALVEN MEŠANICA NATRIJEVIH POLIFOSFATOV
 • proizvodnja disperznih barv
 • proizvodnja malt in lepil


FOSFORNA KISLINA
CAS: 7664-38-2
EINECS: 2316332
 • kemijska industrija
 • industrija umetnih krmil
 • proizvodnja ognjevarnih materialov