TKI

29. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 29. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 29. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 29. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2021

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2021

Dopis delničarjem

06. 06. 2022 / TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik