TKI

Zgodovina

Zgodovina v besedi in sliki

Leto 1858
Jurij Gosleth

Če leta 1858 tržaški podjetnik Jurij Gossleth ne bi kupil ladje natovorjene s kromovo rudo in solitrom, misleč, da je na njej kopra, kemične tovarne najbrž ne bi bilo. Tako pa, ko išče primerno mesto za predelavo tovora, najde hrastniško dolino. Vse je pri roki: železnica, premog, čista voda in pridni delavci.

Leto 1860

Dve leti kasneje, 1860, tovarna že proizvaja zelo iskana strojila za usnje, prva v takratni Avstro-Ogrski. Podjetje kmalu zaslovi s svojimi izdelki – soliter, strojila, soda, mila, pralna sredstva.

Leta med 1870 in 1872

Začrtana bazična kemija se nadaljuje v letih 1870 in 1872 z novo proizvodnjo anorganskih kislin, žveplove in solne kisline. Obe kislini imata že takrat pomemben tržni delež, zlasti pa vplivata na nadaljnjo razvojno pot.

Leto 1894

1894 – Nekaj let kasneje tudi Amerika pozna njene izdelke – zelena galica, železooksidne barve, različne soli. Podjetje dobi prvo visoko priznanje. Na svetovni razstavi v Chicagu je železooksidna barva nagrajena z zlato plaketo.

Leto 1925

Program izdelkov se iz desetletja v desetletje, od lastnika do lastnika menja. Leta 1925 se proizvodni program razširi s proizvodnjo vodotopnih olj za usnjarsko in tekstilno industrijo.

Leto 1931

1931 – zgrajen je obrat za predelavo opijevih alkaloidov.

Leta med 1957 in 1962

1957 – 1962 sledijo leta obnove, v katerih sta dograjena tedaj sodobna obrata za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata in izdelkov kloralkalne elektrolize. To začrta nadaljnjo razvojno pot tovarne, ki se specializira za proizvodnjo fosforjevih soli.

Leto 1964

1964 – proizvodnja dodatkov za mesno in mlekarsko industrijo.

Leto 1970

1970 – začetki preusmeritve na področje predelovalne kemije: dekorativna kozmetika in parfumerija v sodelovanju s francoskimi in kasneje italijanskimi podjetji.

Leto 1985

1985 – začetek proizvodnje prašnatih detergentov za pranje perila ter čistil za gospodinjstvo in industrijo.

Leto 1996

1996 – zgrajen sodoben, okolju prijazen obrat kloralkalne elektrolize na osnovi membranskega postopka.

Leto 2002

2002 – Pomembna pridobitev je nov razpršilni stolp za proizvodnjo natrijevega in kalijevega tripolifosfata.

Leto 2003
Polnjenje

2003 – Profitni center Fosfati začne s proizvodnjo kalcijevih fosfatov, ki se uporabljajo kot mineralni dodatek pri pripravi različnih krmil za govedo, prašiče, perutnino in druge živali.

V istem letu profitni center Široka potrošnja odpre nov proizvodni obrat za tekoče detergente in čistila, ki ga sestavljata sistem za mešanje ter polnilna linija.

Leto 2006

V letu 2006 je izvedena ekološko – tehnološka sanacija proizvodnje fosfatov. Celotna proizvodnja je povezana v zaključen krog, pri katerem se vse vode (hladilne in tehnološke) vračajo nazaj v proces. Čiščenje fosforjeve kisline izvajamo s solventno ekstrakcijo pri kateri se rafinat uporabi pri proizvodnji kalcijevih fosfatov. V samem obratu se vgradi dva ločena sistema vrečastih filtrov za zmanjšanje prašnih delcev.

Leto 2008

2008 – V Profitnem centru Kloralkalne elektrolize smo zamenjali elektrolizerje tipa DD 350 z novim tipom BM 2.7. Elementi v tem elektrolizerju so najnovejši-četrta generacija- in so boljši od dosedanjih v vseh pomembnih elementih: energijski učinkovitosti, življenjski dobi in konstrukcijski rešitvi.

Leto 2010

2010 – Profitni center Fosfati prične s proizvodnjo prehrambnih kalcijevih fosfatov, ki se uporabljajo v prehrambni industriji, farmaciji ter na drugih področjih.

Leto 2014

2014 – Profitni center Fosfati ima novo pridobitev, sodobno, avtomatsko polnilno napravo za pakiranje fosfatov.

Leto 2015

Leta 2015 pridobitev certifikata Fami QS, ki omogoča lažje trženje feed grade fosfatov.

Profitni center Široka potrošnja investira v napravo za pakiranje prašnatih detergentov ter novo linijo za polnjenje tekočih čistil in detergentov v manjšo embalažo.

Leto 2016

2016 – priklop komunalnih in industrijskih odpadnih vod na kanalizacijski kolektor in ČN Hrastnik.
V istem letu je pridobljeno okoljevastveno dovoljenje za obrat večjega tveganja SEVESO.

Leto 2017

Podjetje TKI Hrastnik, d. d. postavi nov parni kotel.

Leto 2018
Certifikat IFS za obrat fosfatov

Pridobitev certifikata IFS za obrat Fosfatov ter postavitev naprave za proizvodnjo granuliranih fosfatov.

Leto 2019

Registracija biocidnih izdelkov ter uskladitev dovoljenja z BAT in BREF zahtevami.

Leto 2020

TKI Hrastnik, d. d. pridobi okoljski standard ISO 14001.

Leto 2021

Prehod oskrbe tovarne z električno energijo iz 35 kV na 20 kV ter postavitev proizvodnje premiksov in lizalnih blokov.

Leto 2022

TKI Hrastnik, d. d. pridobi standard ISO 50001. 

Postavitev sončne elektrarne na objektih podjetja moči 664 kW.