TKI

Zgodovina

Zgodovina v besedi in sliki

Leto 1858
Jurij Gosleth

Če leta 1858 tržaški podjetnik Jurij Gossleth ne bi kupil ladje natovorjene s kromovo rudo in solitrom, misleč, da je na njej kopra, kemične tovarne najbrž ne bi bilo. Tako pa, ko išče primerno mesto za predelavo tovora, najde hrastniško dolino. Vse je pri roki: železnica, premog, čista voda, pridni delavci.

Leto 1860

Dve leti kasneje, 1860, tovarna že proizvaja zelo iskana strojila za usnje, prva v takratni Avstro-Ogrski. Podjetje kmalu zaslovi s svojimi izdelki – soliter, strojila, soda, mila, pralna sredstva.

Leta med 1870 in 1872

Začrtana bazična kemija se je nadaljevala v letih 1870 in 1872 z novo proizvodnjo anorganskih kislin, žveplove in solne kisline. Obe kislini sta že takrat imeli pomembni tržni kapaciteti, zlasti pa sta vplivali na nadaljnjo razvojno pot.

Leto 1894

1894 – Nekaj let kasneje tudi Amerika pozna njene izdelke – zelena galica, železooksidne barve, različne soli. Podjetje dobi prvo visoko priznanje. Na svetovni razstavi v Chicagu je bila železooksidna barva nagrajena z zlato plaketo.

Leto 1925

Program izdelkov se iz desetletja v desetletje, od lastnika do lastnika menja: 1925 – proizvodni program razširijo s proizvodnjo vodotopnih olj za usnjarsko in tekstilno industrijo.

Leto 1931

1931 – zgrajen je bil obrat za predelavo opijevih alkaloidov.

Leta med 1957 in 1962

1957 – 1962 sledijo leta obnove, v katerih sta bila dograjena tedaj sodobna obrata za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata in izdelkov klor-alkalna elektrolize; to začrta nadaljnjo razvojno pot tovarne, ki se specializira za proizvodnjo fosforjevih soli.

Leto 1964

1964 – proizvodnja dodatkov za mesno in mlekarsko industrijo.

Leto 1970

1970 – začetki preusmeritve na področje predelovalne kemije: dekorativna kozmetika in parfumerija v sodelovanju s francoskim in kasneje italijanskimi podjetji.

Leto 1985

1985 – začetek proizvodnje prašnatih detergentov za pranje perila ter čistil za gospodinjstvo in industrijo.

Leto 1996

1996 – zgrajen sodoben, okolju prijazen obrat kloralkalne elektrolize na osnovi membranskega postopka.

Leto 2002

2002 – Pomembna pridobitev je nov razpršilni stolp za proizvodnjo natrijevega in kalijevega tripolifosfata.

Leto 2003
Polnjenje

2003 – Profitni center Fosfati začne s proizvodnjo kalcijevih fosfatov, ki se uporabljajo kot mineralni dodatek pri pripravi različnih krmil za govedo, prašiče, perutnino in druge živali.

V istem letu profitni center Široka potrošnja odpre nov proizvodni obrat za tekoče detergente in čistila, ki ga sestavljata sistem za mešanje ter polnilna linija.

Leto 2006

V letu 2006 smo izvedli ekološko – tehnološko sanacijo proizvodnje fosfatov. Celotna proizvodnja je povezana v zaključeni krog pri katerem se vse vode (hladilne in tehnološke) vračajo nazaj v proces. Čiščenje fosforjeve kisline izvajamo s solventno ekstrakcijo pri kateri se rafinat uporabi pri proizvodnji kalcijevih fosfatov. V samem obratu smo instalirali dva ločena sistema vrečastih filtrov za zmanjšanje prašnih delcev.

Leto 2008

2008 – V Profitnem centru Kloralkalne elektrolize smo zamenjali elektrolizerje tipa DD 350 z novim tipom BM 2.7. Elementi v tem elektrolizerju so najnovejši-četrta generacija- in so boljši od dosedanjih v vseh pomembnih elementih: energijski učinkovitosti, življenjski dobi, konstrukcijski rešitvi.

Leto 2010

2010 – Profitni center fosfati prične s proizvodnjo prehrambenih kalcijevih fosfatov, ki se uporabljajo v prehrambeni industriji, farmaciji ter na drugih področjih.

Leto 2014

2014 – Profitni center fosfati ima novo pridobitev, sodobno, avtomatsko polnilno napravo za pakiranje fosfatov.

Leto 2015

Leta 2015 smo pridobili certifikat Fami QS, ki bo omogočil lažje trženje feed grade fosfatov.

Profitni center Široka potrošnja investira v napravo za pakiranje prašnatih detergentov ter novo linijo za polnjenje tekočih čistil in detergentov v manjše embalaže.

Leto 2016

2016 – priklop komunalnih in industrijskih odpadnih vod na kanalizacijski kolektor in ČN Hrastnik.
V istem letu smo pridobili okoljevastveno dovoljenje za obrat večjega tveganja SEVESO

Leto 2017

Podjetje TKI postavi nov parni kotel

Leto 2018
Certifikat IFS za obrat fosfatov

Smo pridobili certifikat IFS za obrat fosfatov ter postavili napravo granuliranih fosfatov.

Leto 2019

Nam je uspela registracija biocidnih izdelkov ter uskladitev dovoljenja z BAT in BREF zahtevami.

Leto 2020

TKI d.d. pridobi okoljski standard ISO 14001

Leto 2021

Uspe nam prehod oskrbe tovarne z električno energijo iz 35 kV na 20 kV ter postavitev proizvodnje premiksov in lizalnih blokov.