Kakovost

V družbi TKI Hrastnik, d.d. smo se opredelili za uskladitev našega sistema kakovosti s svetovno prakso v okviru mednarodnih standardov ISO 9000. Za referenčni standard smo izbrali ISO 9001. Sistem vodenja kakovosti, ki ga sedaj nadgrajujemo v naše poslovanje razumemo predvsem kot sistem urejenosti podjetja, kot sistem nenehnih izboljšav, ki vključuje in ceni sodelovanje vseh odjemalcev, dobaviteljev kot tudi zaposlenih v podjetju.


V marcu 1998 podeljeni certifikat ISO 9001 nas v to še bolj zavezuje. V poslovniku kakovosti zapisani in sprejeti načini dela in medsebojnega ravnanja poleg jasno definirane pristojnosti in odgovornosti za kakovost v praksi družbe omogočajo tudi:

  • napredovanje do celovitega obvladovanja kakovosti neodvisno od kadrovskih in organizacijskih sprememb
  • permanentno izobraževanje o kakovosti in za kakovost
  • Zadovoljstvo naših odjemalcev skozi kakovost naših izdelkov in storitev postavljamo kot ključni element poslovanja in razvoja družbe, zato je izvajanje odredb poslovnika kakovosti obvezujoče za vse zaposlene v družbi TKI Hrastnik, d.d.

Sistem HACCP z nadgradnjo FAMI – QS skrbi za varnost (higienska neoporečnost/ustreznost), kakovost in skladnost s predpisi v proizvodnji sestavin krme za živali in njihovih mešanic. Preventivni sistem omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja, ki lahko ogrožajo varnost izdelka v proizvodnji krmnih dodatkov.