Kakovost


V družbi TKI Hrastnik, d.d. smo uskladili sistema vodenja kakovosti s svetovno prakso v okviru mednarodnega standarda ISO 9001, katerega certifikat smo pridobili že leta 1998. Sistem vodenja kakovosti, ki ga nenehno razvijamo in nadgrajujemo, razumemo kot sistem urejenosti podjetja, kot sistem nenehnih izboljšav lastnih procesov, proizvodov in storitev, vključujemo in cenimo sodelovanje vseh odjemalcev, dobaviteljev kot tudi zaposlenih v podjetju. S sistematičnim pristopom se trudimo presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Cilj projekta je zagotavljanje varnih živil in je sestavni del poslovne politike TKI Hrastnik, d.d.. Varna živila pomenijo obveznost in hkrati tudi prednost na tržišču. Certifikat IFS FOOD, pridobljen 01. 10. 2018, je dokazilo o varnosti in kakovosti proizvajalcev in proizvodnih procesov. Združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu ter zahteve v zvezi z dobro poslovno in higiensko prakso.

TKI Hrastnik, d.d. se je uspešno prijavil na Javni poziv »SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV – 2018«.

V okviru tega javnega razpisa so bila za izvedbo projekta odobrena sredstva v višini 3.010,37 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Sistem HACCP z nadgradnjo FAMI – QS skrbi za varnost (higienska neoporečnost/ustreznost), kakovost in skladnost s predpisi v proizvodnji sestavin krme za živali in njihovih mešanic. Preventivni sistem omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja, ki lahko ogrožajo varnost izdelka v proizvodnji krmnih dodatkov.