TKI

Pravilniki in navodila

Pravilniki in navodila

Pravilniki in navodila, ki veljajo v TKI Hrastnik.

Pravilnik o notranjem redu na varovanem območju TKI Hrastnik, d.d.

Pravila obnašanja za zagotavljanje varnosti in discipline na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d.

Kodeks družbe TKI Hrastnik, d.d.

Obvestilo o videonadzoru

Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev

Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPRI