TKI

27. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 27. skupščino družbe TKI Hrastnik, d. d.

Sklic za 27. skupščino TKI Hrastnik, d. d.

Gradivo za 27. skupščino TKI Hrastnik, d. d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. k letnemu poročilu za leto 2019

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d. d. za leto 2019

21. 05. 2020 / TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik