TKI

27. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 27. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 27. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 27. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2019

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2019

21. 05. 2020 / TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik