TKI

Ravnanje z okoljem

V TKI Hrastnik, d.d. se zavedamo, da je varovanje okolja in skrb za ohranjanje naravnih virov neogibna obveza človeške družbe, zato kot proizvajalec kemikalij skrbimo, da s sprejeto okoljsko politiko in zasnovo preprečevanja večjih nesreč zmanjšujemo negativne vplive na okolje in preprečujemo nesreče povezane z nevarnimi kemikalijami. Stanje ustreznega okoljskega delovanja potrjujemo s pridobljenim certifikatom ISO 14001.

Ravnanje z okoljem in preprečevanje tveganj za nastanek nesreč je sestavni del vodenja družbe. Pri poslovnih in strateških odločitvah se upoštevajo okoljski cilji, ki se uveljavljajo z načrtovanjem in izvajanjem okoljskih programov ter spremljanjem in merjenjem vplivov na okolje.
S celovitim pristopom k varovanju okolja sledimo politiki varstva okolja, ki zajema:
  • Vodenje proizvodnih procesov skladno s pridobljenimi okoljevarstvenimi dovoljenji.
  • Zagotavljanje zakonskih zahtev varovanja okolja ter drugih zahtev kemijske zakonodaje.
  • Posodabljanje tehnoloških postopkov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.
  • Zagotavljanje varnostnih ukrepov in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.
  • Gospodarno ravnanje z energijo in vodnimi viri.
Okoljska politika

Okoljska politika

V TKI Hrastnik, d.d. se zavedamo odgovornosti do okolja, ki je temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti ter je sestavni del dolgoročne strategije družbe.

Zasnova preprečevanja večjih nesreč

Zasnova preprečevanja večjih nesreč

TKI Hrastnik, d.d. se razvršča v obrat večjega tveganja za okolje zaradi proizvodnje kloralkalne elektrolize, ki predstavlja tveganje za nastanek nesreče s klorom.

Družba ima certifikat ISO 14001, s katerim potrjuje ustrezno vpeljan sistem ravnanja z okoljem in sistem zagotavljanja varnosti za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

K čemu so zavezani in kako uresničujemo politiko varstva pred večjimi nesrečami, kakšni so naši strateški cilji:

O varnostnih ukrepih

O varnostnih ukrepih TKI Hrastnik, d.d. - Informacija za javnost

TKI Hrastnik, d.d. se uvršča med obrat večjega tveganja za okolje zaradi nesreč z nevarnimi kemikalijami skladno z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l.RS, št. 22/16).

Informacije za javnost o varnostnih ukrepih:

Zaščita pred klorom

Navodilo za zaščito pred klorom

Klor spada med nevarne snovi zaradi svoje strupenosti. Uporablja se v industriji za beljenje celuloze, tekstilnih vlaken, izdelavo različnih kemikalij, zdravil, idr. Njegova uporaba je zelo razširjena tudi v vsakdanjem življenju za pripravo pitne vode, vode v kopališčih in gospodinjstvih predvsem kot razkuževalno sredstvo. V majhnih koncentracijah in ob pravilni uporabi klor ni nevaren. Ob mogočih nesrečah v prometu ali proizvodnji, kjer so količine večje pa se je pred njim potrebno zaščititi.

Osebna zaščitna sredstva, kako ukrepamo ob neposredni nevarnosti, pregled evakuacijskih mest …

Linija ekoloških čistil Nana

Linija ekoloških izdelkov Nana

Nana – navdih narave

Na poti ustvarjanja odličnega izdelka za nego doma in perila s kakovostjo na najvišji ravni, je slovenska ekipa strokovnjakov iskala navdih v naravi, od koder se je rodilo tudi ime novih ekoloških in hkrati učinkovitih čistil slovenskega porekla NANA – NAVDIH NARAVE.

Razvoj uporabe ekoloških izdelkov v gospodinjstvu za nego doma in perila poteka že več kot 50 let, a kljub temu je še vedno zelo visoka prisotnost čistil in izdelkov za nego perila, ki škodujejo naravi in našemu zdravju tako s svojo vsebino kot embalažo. In to velja tudi za Slovenijo! ČAS JE ZA SPREMEMBO.

NANA je rojena za vpliv na spremembo, za učinkovitost in čistočo, tako domov kot narave. Zavzema se za visoko kakovost in skrb do okolja.