TKI

Izdelki kloralkalne elektrolize

Izdelki kloralkalne elektrolize

Izdelki kloralkalne elektrolize so izdelani na modernih napravah z ionoselektivno membrano in demineralizirano vodo. Izdelki ne vsebujejo Hg. Uporabljajo se lahko praktično v vseh vrstah industrije od kemijske, predelovalne, živilske do farmacevtske. Odvisno od namena in potreb se lahko izbira med širokim spektrom izdelkov glede na čistost, koncentracijo in embalažne enote.

Proizvodi in področja uporabe

PROIZVODGLAVNA PODROČJA UPORABE


TEKOČI KLOR
 • za sinteze v kemijski in farmacevtski industriji
 • kot belilno sredstvo v papirni in tekstilni industriji
 • za pripravo pitne in bazenske vode
 • za obdelavo odpadnih vod


KLOROVODIKOVA KISLINA
 • v kemijski, papirni, tekstilni, naftni in farmacevtski industriji
 • Pri obdelavi kovin in industriji hrane ter krmil; za pripravo pitne vode.


NATRIJEV HIPOKLORIT
 • kot dezinfekcijsko sredstvo za pripravo vod
 • kot oksidacijsko in klorirno sredstvo v kemični industriji
 • kot belilno sredstvo v papirni in tekstilni industriji
 • v proizvodnji čistil in dezinfekcijskih sredstev


NATRIJEV HIDROKSID V RAZTOPINI
 • v kemijski, farmacevtski, celulozni, papirni, tekstilni, metalni, predelovalni industriji ter industriji detergentov.
 • pri obdelavi in pripravi vod


KALCIJEV KLORID
 • v prehrambni industriji, kmetijstvu in proizvodnji nafte
 • za pripravo odpadnih vod
 • v kemično predelovalni industriji
 • za vzdrževanje cest: kot sredstvo proti zmrzovanju, prašenju in utrjevanju makadama