TKI

Gradnja nove manjše proizvodne naprave …

Novice - Objava

Gradnja nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije MSE TKI HRASTNIK

V TKI Hrastnik d. d., se ukvarjamo z razvojem, proizvodnjo in predelavo baznih industrijskih kemikalij, specialnih ter laboratorijskih kemikalij in proizvajamo široko paleto izdelkov za široko potrošnjo.

Zavedamo se odgovornosti do okolja, ki je temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti ter je sestavni del dolgoročne strategije družbe.

Vodstvo zagotavlja učinkovito izvajanje okoljskih programov in usklajuje okoljsko politiko, z razvojem družbe in okolja v katerem delujemo.

Vsi zaposleni smo zavezani k varovanju narave, zato redno izboljšujemo svoje procese in zmanjšujemo vplive na nanjo. Skrbimo za čisto in urejeno okolje, ki je sestavni del našega odnosa do ožje in širše okolice. Za TKI Hrastnik, d. d., je okoljska politika zaveza k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju vseh vplivov na okolje.

Ob tem si je podjetje, kot enega izmed ciljev, zastavilo projekt investicije izgradnje sončne elektrarne, saj si želimo prispevati k povečanju rabe obnovljivih virov energije. S tem namenom smo se tudi prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, s projektom MSE TKI HRASTNIK. Gre za postavitev sončne elektrarne moči 0,664 MW, na strehah poslovno-proizvodnem objektu podjetja, na naslovu Za Savo 6, 1430 Hrastnik.

Glavni cilji in razlogi operacije so:

  • lastna proizvodnja električne energije,
  • dolgoročno znižanje stroškov, z oddajo viškov v omrežje dodatni prihodki in povečanje konkurenčnosti podjetja,
  • povečanje deleža OVE v energetski potrošnji podjetja,
  • zmanjšanje emisij CO₂.

 V okviru razpisa smo pridobili sofinanciranje zunanjih izvajalcev, za nakup in vgradnjo naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, v višini 20% upravičenih stroškov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).

 

Hrastnik, oktober 2022

Glavni izvršni direktor:
Branko Majes