TKI

30. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 30. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 30. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 30. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2022

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2022

Dopis delničarjem

23. 06. 2023 / TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik