TKI

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

Novice - Obvestilo

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov družba TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, ki je bilo navedeni družbi dne 05.11.2018 posredovano s strani družbe NANOTEHNA PLUS, d. o. o..

Družba NANOTEHNA PLUS, d. o. o. je dne 30.10.2018 pridobila 200.000 glasovalnih pravic v družbi TKI Hrastnik, d. d. in ima skupaj 554.022 glasovalnih pravic v družbi, kar predstavlja 50,77 % glasovalnih pravic v delnicah omenjene družbe.

Celotna vsebina obvestila družbe NANOTEHNA PLUS, d. o. o. je razvidna v priponki.

05.11.2018 / TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik