TKI

OBJAVA PODATKOV 2015 ZA DRUŽBO TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Objava

Nerevidirani, ocenjeni finančni rezultati poslovanja

31. 12. 2015 / TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik