TKI

24. SKUPŠČINA DRUŽBE TKI HRASTNIK, D.D.

Novice - Skupščina

Objavljamo gradivo za 24. skupščino družbe TKI Hrastnik, d. d.

Dnevni red za 24. skupščino TKI Hrastnik, d. d.

Gradivo za 24. skupščino TKI Hrastnik, d. d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. k letnemu poročilu za leto 2016

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d. d. za leto 2016

15. 06. 2017 / TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik