Okoljska politika

V TKI Hrastnik, d.d. se zavedamo odgovornosti do okolja, ki je temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti ter je sestavni del dolgoročne strategije družbe.