TKI

Navodilo za zaščito pred klorom

Klor spada med nevarne snovi zaradi svoje strupenosti. Uporablja se v industriji za beljenje celuloze, tekstilnih vlaken, izdelavo različnih kemikalij, zdravil idr. Njegova uporaba je zelo razširjena tudi v vsakdanjem življenju za pripravo pitne vode, vode v kopališčih in gospodinjstvih, predvsem kot razkuževalno sredstvo. V majhnih koncentracijah in ob pravilni uporabi klor ni nevaren. Ob mogočih nesrečah v prometu, ali proizvodnji kjer so količine večje, pa se je pred njim potrebno zaščititi.

Osebna zaščitna sredstva, kako ukrepamo ob neposredni nevarnosti, pregled evakuacijskih mest…