Navodilo za zaščito pred klorom

Klor spada med nevarne snovi zaradi svoje strupenosti. Uporablja se v industriji za beljenje celuloze, tekstilnih vlaken, izdelavo različnih kemikalij, zdravil, idr. Njegova uporaba je zelo razširjena tudi v vsakdanjem življenju za pripravo pitne vode, vode v kopališčih in gospodinjstvih predvsem kot razkuževalno sredstvo. V majhnih koncentracijah in ob pravilni uporabi klor ni nevaren. Ob mogočih nesrečah v prometu ali proizvodnji, kjer so količine večje pa se je pred njim potrebno zaščititi.