Prispevki

PC KLORALKALNA ELEKTROLIZA

PC Kloralkalna elektroliza Prvi obrat kloralkalne elektrolize je bil zgrajen v letih obnove med 1957-62. V procesu smo takrat še uporabljali živo srebro. Leta 1996 smo zgradili sodoben obrat – kloralkalno elektrolizo raztopine natrijevega klorida z membransko tehnologijo.