PC Fosfati

V PC FOSFATI poteka proizvodnja natrijevih, kalijevih, amonijevih ortofosfatov in polifosfatov, monoaluminijevega fosfata,  kalcijevih fosfatov (prehrambene kvalitete in feed grade), proizvodnja prehrambenih dodatkov. Obrat za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata je bil dograjen 1962. Proizvodni program se je tekom let dopolnjeval in usmeril tudi v proizvodnjo fosfatnih soli.


Proizvodni program:

  • natrijev tripolifosfat – prehrambene, tehnične kvalitete in kvalitete za pripravo hrane za živali
  • mononatrijev, dinatrijev in trinatrijev fosfat, kristalni – prehrambene in tehnične kvalitete
  • natrijev pirofosfat – prehrambene, tehnične kvalitete in kvaliteta za pripravo hrane za živali
  • kalcijevi fosfati, prehrambene kvalitete in feed grade
  • natrijev heksametafosfat prehrambene in tehnične kvalitete
  • ostali fosfati (kalijevi, amonijevi, raztopina aluminijevega in cinkovega fosfata)
  • fosforjeva kislina tehnične kvalitete
  • prehrambeni dodatki