Zasnova preprečevanja večjih nesreč

TKI Hrastnik, d.d. se razvršča v obrat večjega tveganja za okolje zaradi proizvodnje kloralkalne elektrolize, ki predstavlja tveganje za nastanek nesreče s klorom.

Družba ima certifikat ISO 14001, s katerim potrjuje ustrezno vpeljan sistem ravnanja z okoljem in sistem zagotavljanja varnosti za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.