TKI

Zasnova preprečevanja večjih nesreč

TKI Hrastnik, d. d. se razvršča v obrat večjega tveganja za okolje zaradi proizvodnje kloralkalne elektrolize, ki predstavlja tveganje za nastanek nesreče s klorom.

Družba ima certifikat ISO 14001, s katerim potrjuje ustrezno vpeljan sistem ravnanja z okoljem in sistem zagotavljanja varnosti za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.

K čemu smo zavezani in kako uresničujemo politiko varstva pred večjimi nesrečami, kakšni so naši strateški cilji: