Zasnova preprečevanja večjih nesreč

TKI Hrastnik, d.d. se razvršča v obrat večjega tveganja za okolje, saj kot proizvajalec kloralkalne elektrolize predstavlja tveganje za nastanek nesreče s klorom. Družba ima certifikat ISO 9001, s katerim se potrjuje kakovost delovanja. S sprejeto okoljsko politiko in pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem pa se dokazuje, da je poleg kakovosti pomembno tudi ustrezno ravnanje z okoljem ter zmanjševanje in preprečevanje tveganja z nevarnimi kemikalijami. V TKI Hrastnik, d.d. si prizadevamo, da ne bi prihajalo do nesreč z nevarnimi snovmi in da bi bile posledice morebitne nesreče čim manjše.