Informacija za javnost

o varnostnih ukrepih TKI Hrastnik, d.d.

TKI Hrastnik, d.d. se uvršča med obrat večjega tveganja za okolje zaradi nesreč z nevarnimi kemikalijami skladno z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l.RS, št. 22/16).