Pravilniki in navodila

Objavljamo pravilnike in navodila, ki veljajo v TKI Hrastnik, d.d. in jih je potrebno spoštovati


Pravilnik o notranjem redu na območju TKI Hrastnik, d.d.

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uporabi opojnih substanc delavcev na delovnem mestu

Pravila obnašanja za zagotavljanje varnosti in discipline na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d. na naslovu C.1. maja 33, Hrastnik

Navodilo za zagotavljanje in spoštovanje prepovedi kajenja v zaprtih delovnih prostorih

OBVESTILO o prepovedi kajenja v zaprtih prostorih