Dejavnosti

TKI Hrastnik, d.d. je delniška družba s 146 zaposlenimi. Glavne dejavnosti so razvoj, proizvodnja, predelava in prodaja osnovnih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij ter izdelkov za široko potrošnjo.


TKI Hrastnik, d.d. je v letu 2001 ustanovila invalidsko hčerinsko družbo RASTKI, d.o.o. Hrastnik s sedežem v Hrastniku. Invalidsko podjetje RASTKI, d.o.o. Hrastnik opravlja za TKI Hrastnik, d.d. kadrovsko funkcijo, poleg tega pa skrbi za varovanje, prehrano med delom, čiščenje prostorov in ostala pomožna dela.

Proizvodnja osnovnih industrijskih kemikalij obsega obrat kloralkalne elektrolize z letno proizvodnjo 18.000 ton natrijevega hidroksida in 16.000 ton plinskega klora, ki se takoj predela v izdelke PC KE ter obrat za proizvodnjo fosfatov z zmogljivostjo 20.000 ton STPP letno in 5.000 ton ostalih fosfatov.

V Sloveniji smo edini proizvajalec fosfatov, natrijevega hidroksida, klorovodikove kisline, hipoklorita in klora. Proizvodnja izdelkov za široko potrošnjo vključuje čistila za gospodinjstvo, detergente in mehčalce za perilo, prehrambene dodatke ter čiste kemikalije.

Z raziskovalnim in razvojnim delom, s katerim izkoriščamo možnosti za nadaljnjo predelavo lastnih proizvodov bazne kemije, smo uspeli razviti bogat asortiman izdelkov za široko potrošnjo. Smo fleksibilen kolektiv, orientiran h kupcem. Na razpolago so vam visoko izobraženi strokovnjaki, ki vam predstavijo naše izdelke in svetujejo pri uporabi. Ponujamo izdelke stalne kakovosti po konkurenčnih cenah, blago dobavljamo v razumnih dobavnih rokih.

Proizvodnjo delimo na tri profitne centre:

  • PC FOSFATI:
    proizvodnja natrijevih, kalijevih, amonijevih ortofosfatov in polifosfatov, kalcijevih fosfatov (feed grade), proizvodnja prehrambenih dodatkov
  • PC KLORALKALNA ELEKTROLIZA:
    proizvodnja klora, natrijevega hidroksida, natrijevega hipoklorita, klorovodikove kisline, kalcijevega klorida
  • PC ŠIROKA POTROŠNJA:
    proizvodnja prašnatih in tekočih detergentov, čistilnih sredstev za gospodinjstvo in industrijo,  mineralnih gnojil