POSLANSTVO

V TKI Hrastnik, d.d se ukvarjamo z razvojem, proizvodnjo in predelavo baznih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij in proizvajamo široko paleto izdelkov za široko potrošnjo.

STRATEŠKE USMERITVE

Z razvojnimi, investicijskimi in tržnimi aktivnostmi želimo zadržati vodilni položaj v bazni kemiji na slovenskem trgu in v sosednjih državah, ki nimajo svojih proizvodnih kapacitet, pri izdelkih za polico pa si bomo izborili večje tržne deleže z lastnimi blagovnimi znamkami, z izdelki za znanega kupca ter z masovnimi produkti.

POLITIKA KAKOVOSTI

 • Kakovost
  Pomembnost učinkovitega ter uspešnega sistema vodenja pri realizaciji ciljev družbe TKI Hrastnik, d.d. sporočamo s pridobljenimi certifikati ISO 9001, ISO 14001, IFS FOOD in FAMI-QS. Kakovost in varnost živil, krme in ostalih proizvodov zagotavljamo v vseh fazah našega poslovnega procesa.
 • Osredotočenost na odjemalce
  Zadovoljstvo naših odjemalcev skozi kakovost naših izdelkov in storitev postavljamo kot ključni element poslovanja in razvoja družbe. Od tega, kako uspešni smo pri tem, sta odvisna naš poslovni uspeh in nadaljnji razvoj.
 • Zahteve za proizvod
  Z dolgoletnimi izkušnjami, našo predanostjo in nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj raziskujemo nove možnosti za proizvodnjo in predelavo baznih kemikalij. Kakovost naših izdelkov zagotavljamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki s svojim znanjem, delom in prizadevanji zadovoljujejo kupčeve zahteve. Zavedamo se svoje družbene odgovornosti, zato varnost in kakovost krme, živil in vseh ostalih proizvodov zagotavljamo tako, da delujemo skladno z veljavno zakonodajo.
 • Odgovornost za okolje
  Ravnanje z okoljem in preprečevanje tveganj za nastanek nesreč je sestavni del vodenja družbe. Pri poslovnih in strateških odločitvah se upoštevajo okoljski cilji, ki se uveljavljajo z načrtovanjem in izvajanjem okoljskih programov ter spremljanjem in merjenjem vplivov na okolje. Vsak zaposleni ima v okviru svojih del in nalog opredeljen vpliv na varnost in kakovost izdelkov ter ravnanje z okoljem.
 • Etika in kultura varnosti hrane
  V družbi se zavzemamo za visoko etično raven, saj lahko le tako gradimo zaupanje v poslovne partnerje. Ponosni smo na podjetje s 160 leti uspešnega delovanja, kar povečuje pripadnost, ustvarjalnost in pripravljenost na trdo delo tudi med zaposlenimi. Kultura varnosti hrane so skupne vrednote, prepričanja in norme/načela, ki vplivajo na miselnost in vedenje glede varnosti hrane znotraj TKI in navzven.
 • Skrb za zaposlene
  Skrbimo za ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in dajemo vse večji poudarek tudi na interna usposabljanja. Prav tako zaposlene spodbujamo k pridobivanju višje izobrazbe. Usmerjenost družbe k zadovoljstvu zaposlenih se odraža tudi skozi sistem nagrajevanja.