Entries by

PC KLORALKALNA ELEKTROLIZA

PC Kloralkalna elektroliza Prvi obrat kloralkalne elektrolize je bil zgrajen v letih obnove med 1957-62. V procesu smo takrat še uporabljali živo srebro. Leta 1996 smo zgradili sodoben obrat – kloralkalno elektrolizo raztopine natrijevega klorida z membransko tehnologijo.

PC FOSFATI

PC Fosfati V PC FOSFATI poteka proizvodnja natrijevih, kalijevih, amonijevih ortofosfatov in polifosfatov, monoaluminijevega fosfata,  kalcijevih fosfatov (prehrambene kvalitete in feed grade), proizvodnja prehrambenih dodatkov. Obrat za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata je bil dograjen 1962. Proizvodni program se je tekom let dopolnjeval in usmeril tudi v proizvodnjo fosfatnih soli.