Oglasna sporočila

Naše izdelke smo potrošnikom skušali predstaviti tudi z oglasnimi sporočili, najprej v  tiskanih medijih, kasneje tudi z radijskimi in televizijskimi oglasi. Pri tem so nam pomagali strokovnjaki iz različnih marketinških agencij. Objavljamo nekatere od naših oglasnih sporočil.