24. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 24. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 24. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 24. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2016

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2016

Ukinjanje registrskih računov

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.

Zakon vam omogoča, da delnice opustite, jih prenesete na trgovalni račun pri banki ali borzno-posredniški družbi ali da ne storite nič – v tem primeru jih bo KDD prenesla na račun pristojnega sodišča.

Sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) imetnikom določa razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune pri članih KDD (finančnih posrednikih).

Pravne osebe imajo tako na voljo rok, ki izteče do 30. septembra 2016, fizične osebe pa rok, ki izteče 1. januarja 2017. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila.

V skladu z ZNVP-1 bo KDD o ukinitvi registrskih računov imetnike obvestila v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju Republike Slovenije. Poleg tega bo vsak imetnik registrskega računa še posebej pisno obveščen, preden bi bil njegov registrski račun ukinjen. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi:

http://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/ukinitev_registrskih_ra%C4%8Dunov

Objava podatkov 2015 za družbo TKI Hrastnik, d.d.

Nerevidirani, ocenjeni finančni rezultati poslovanja