06. 06. 2022

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

29. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 29. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 29. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 29. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2021

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2021

04. 06. 2021

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

28. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 28. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 28. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 28. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2020

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2020

21. 05. 2020

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

27. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 27. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Sklic za 27. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 27. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2019

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2019

28. 06. 2019

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

26. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 26. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 26. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 26. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2018

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2018

14.1.2019

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Odločba

Pripeti dokumenti:

ATVP Odločba.pdf

05.11.2018

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov družba TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, ki je bilo navedeni družbi dne 05.11.2018 posredovano s strani družbe NANOTEHNA PLUS, d.o.o..

Družba NANOTEHNA PLUS, d.o.o. je dne 30.10.2018 pridobila 200.000 glasovalnih pravic v družbi TKI Hrastnik, d.d. in ima skupaj 554.022 glasovalnih pravic v družbi, kar predstavlja 50,77 % glasovalnih pravic v delnicah omenjene družbe.
Celotna vsebina obvestila družbe NANOTEHNA PLUS, d.o.o. je razvidna v priponki.

Pripeti dokumenti:

P-DEL (TKI).pdf

5.11.2018

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov družba TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, ki je bilo navedeni družbi dne 30.10.2018 posredovano s strani družbe AG, družba za investicije d.d.

Družba AG d.d. je dne 29.10.2018 odsvojila 160.000 glasovalnih pravic v družbi TKI Hrastnik, d.d., in nima glasovalnih pravic v delnicah omenjene družbe.

Celotna vsebina obvestila družbe AG d.d. je razvidna v priponki.

Pripeti dokumenti:

P-DEL (TKI).pdf

25.09.2018

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Objava rezultata in vplačila delnic

Pripeti dokumenti:

objava rezultata vpisa in vplačila delnic

05.08.2018

TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov družba TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik, objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, ki je bilo navedeni družbi dne 18.06.2018 posredovano s strani družbe AG, družba za investicije d.d.

Družba AG d.d. je dne 30.05.2018 pridobila 160.000 glasovalnih pravic v družbi TKI Hrastnik, d.d., kar predstavlja 14,66 % glasovalnih pravic v delnicah omenjene družbe.

Celotna vsebina obvestila družbe AG d.d. je razvidna v priponki.

Pripeti dokumenti:

P-DEL (TKI).pdf

24. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 24. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 24. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 24. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2016

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2016

Ukinjanje registrskih računov

Zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih se v Republiki Sloveniji ukinjajo registrski računi pri KDD.

Zakon vam omogoča, da delnice opustite, jih prenesete na trgovalni račun pri banki ali borzno-posredniški družbi ali da ne storite nič – v tem primeru jih bo KDD prenesla na račun pristojnega sodišča.

Sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) imetnikom določa razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune pri članih KDD (finančnih posrednikih).

Pravne osebe imajo tako na voljo rok, ki izteče do 30. septembra 2016, fizične osebe pa rok, ki izteče 1. januarja 2017. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila.

V skladu z ZNVP-1 bo KDD o ukinitvi registrskih računov imetnike obvestila v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju Republike Slovenije. Poleg tega bo vsak imetnik registrskega računa še posebej pisno obveščen, preden bi bil njegov registrski račun ukinjen. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi:

http://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/ukinitev_registrskih_ra%C4%8Dunov

Objava podatkov 2015 za družbo TKI Hrastnik, d.d.

Nerevidirani, ocenjeni finančni rezultati poslovanja

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.