Pravilno vzdrževanje tekstilnih izdelkov prav gotovo vpliva na njihovo življenjsko dobo. Različni izdelki terjajo različne načine oziroma postopke vzdrževanja. Če teh ne upoštevamo, lahko oblačilo poškodujemo ali celo uničimo. Obvezno označevanje tekstilij je po vstopu Slovenije v EU in poenotenju predpisov v državah članicah precej poenostavljeno in je omejeno le na navedbo surovinske sestave. Simboli za vzdrževanje izdelkov so še kako pomembni za uporabnika, niso pa več obvezni, temveč jih proizvajalec lahko doda po svoji presoji.

Kaj pomenijo simboli

Za označevanje postopkov vzdrževanja tekstilnih izdelkov v Sloveniji uporabljamo pet simbolov, ki predstavljajo postopke pranja, likanja, beljenja, sušenja in kemičnega čiščenja.

PRANJE

Postopke pranja označuje kad z vpisano temperaturo pranja.črta pod kadjo opozarja, da je perilo treba prati z nežnejšim programom (višji nivo vode, nežnejše ožemanje), dve črti pa pomenita najbolj nežne pogoje pranja, ki jih zmore stroj, brez ožemanja. Roka v kadi pomeni ročno pranje, oziroma nežno pranje v stroju, če ima stroj tak program  (novejši stroji). Prečrtana kad pomeni, da pranje ni dovoljeno.

 

LIKANJE

Postopke likanja označuje simbol za likalnik, vrisane pike ponazarjajo temperaturo likanja (••• = 200°C, •• = 150°C, • = 110°C).

 

BELJENJE

Trikotnik označuje postopek beljenja.

 

SUŠENJE

Znaki sporočajo, kako sušiti izdelek. Po novejših predpisih se uporablja le znak, ki pove ali se sme izdelek sušiti v stroju in kako. To je kvadrat z včrtanim krogom in pikami, ki pomenijo način sušenja v stroju (•• = sušenje pri normalnih pogojih, • = nežnejši postopek sušenja pri znižani temperaturi).

 

NARAVNO SUŠENJE

Navodila so lahko navedena v pisni obliki ali s simboli, postavijo se lahko pod 5-simbolno označevanje in so jasno ločena od normativnih simbolov.

 

KEMIČNO ČIŠČENJE

Simbol v obliki kroga označuje način čiščenja v kemični čistilnici.
Črke v krogu in črte pod krogom pomenijo vrsto kemikalij in postopke, ki se smejo uporabiti. Te oznake sporočajo osebju v kemičnih čistilnicah, s katerimi kemikalijami in kako smejo očistiti posamezen izdelek.
Če je podana informacija za kemično in mokro čiščenje, mora biti simbol za mokro čiščenje postavljen pod simbolom za kemično čiščenje.

 

Vir: Wikipedia