23. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 23. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 23. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 23. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2015

Revidirano letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. za leto 2015

Konsolidirano letno poročilo skupine TKI Hrastnik, d.d. za leto 2015

22. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 22. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 22. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 22. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2014

Letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. z revizijskim mnenjem 2014

Objava dopolnitve dnevnega reda 22. skupščine TKI Hrastnik, d.d.

21. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 21. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 21. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 21. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2013

Letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. z revizijskim mnenjem 2013

S T A T U T     TKI Hrastnik, d.d.

Objava dopolnitve dnevnega reda 21. skupščine TKI Hrastnik, d.d.

Objava nasprotnega predloga in dopolnitve dnevnega reda 21. skupščine TKI Hrastnik, d.d. s strani RIOSI d.o.o.

Revidirano letno poročilo skupine TKI za leto 2013

20. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 20. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 20. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 20. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

S T A T U T     TKI Hrastnik, d.d. 2013

19. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 19. skupščino družbe TKI Hrastnik, d.d.

Dnevni red za 19. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 19. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Pravilniki in navodila:

Objavljamo pravilnike in navodila, ki veljajo v TKI Hrastnik d.d. in jih je treba spoštovati

Pravilnik o notranjem redu na območju TKI Hrastnik d.d.

Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uporabi opojnih substanc delavcev na delovnem mestu

Pravila obnašanja za zagotavljanje varnosti in discipline na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d. na naslovu C.1. maja 33, Hrastnik

OBVESTILO – Prepoved kajenja v zaprtih delovnih prostorih

18. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 18. skupščino družbe TKI Hrastnik d.d.

Dnevni red za 18. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 18. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Poročilo upravnega odbora TKI Hrastnik, d.d. k letnemu poročilu za leto 2012

Letno poročilo TKI Hrastnik, d.d. z revizijskim mnenjem 2012

Bilance na dan 01.01.2013

S T A T U T     TKI Hrastnik, d.d. 2013

17. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 17. skupščino družbe TKI Hrastnik d.d.

Dnevni red za 17. skupščino TKI

Gradivo za 17. skupščino TKI

Poročilo upravnega odbora za leto 2011

Letno poročilo TKI z revizijskim mnenjem 2011

Družba TKI Hrastnik d.d. je dobila potrdilo AEO:

16. skupščina družbe TKI Hrastnik, d.d.

Objavljamo gradivo za 16. skupščino družbe TKI Hrastnik d.d.

Dnevni red za 16.skupščino TKI Hrastnik d.d.

Gradivo za 16.skupščino TKI Hrastnik d.d.

Poročilo nadzornega sveta za leto 2010

Statut delniške družbe TKI Hrastnik d.d.

Letno poročilo TKI Hrastnik d.d. z revizijskim mnenjem za leto 2010

150 let TKI HRASTNIK, d.d.

Visok jubilej Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik, 150 let, smo praznovali 20. oktobra 2010 skupaj s poslovnimi partnerji, zaposlenimi in nekdanjimi zaposlenimi v športni dvorani v Hrastniku.

V čast nam je bilo, da smo lahko v svoji sredini pozdravili tudi predsednika republike dr. Danila Türka.

Zbrane je nagovoril direktor družbe Brane Majes in se zahvalil vsem, ki so se udeležili slovesnosti. Dejal je, da je tovarna je skozi stoletje in pol krojila usodo mnogih ljudi in dajala kruh številnim družinam. Vzgojila je številne dobre strokovnjake ki delajo in ustvarjajo v TKI Hrastnik, nekateri pa si služijo kruh drugje in so vsi uspešni in cenjeni.

Izpostavil je velika vlaganja v nove tehnologije v zadnjih letih, ki so bila potrebna, da smo zadostili okoljskim zahtevam, zmanjšali porabo energije na enoto proizvoda in izboljšali delovne pogoje zaposlenih. Izrazil je prepričanje, da TKI Hrastnik, kot jo načrtujemo za prihodnost, ima svoje mesto v tej naši ozki dolini tudi najmanj naslednjih 150 let in je sprejemljiva tako za občino in občane kot za civilno družbo.
Na koncu seje zahvalil za korektno sodelovanje poslovnim partnerjem, zaposlenim ter našim upokojencem, ki so skozi desetletja gradili temelje, na katerih danes načrtujemo prihodnost.

Udeležence slovesnosti je pozdravil tudi župan Občine Hrastnik, Miran Jerič

Predsednik republike dr. Danilo Türk je ob tej priložnosti dejal, da smo lahko vsi skupaj ponosni, da imamo podjetja, ki se ponašajo s tako dolgo tradicijo in hkrati vedno novimi industrijskimi rešitvami. Skrb za tehnološki razvoj in kvaliteto je namreč po besedah predsednika ključna za zagotavljanje prihodnosti ter za prehod v postindustrijsko družbo in večjo konkurenčnost.

V tovarni smo so se odločili, da ob jubileju Osnovni šoli narodnega heroja Rajka v Hrastniku in Podružnični šoli Dol pri Hrastniku podarimo opremo za kemijska laboratorija. Verjamemo, da bomo s to donacijo nekaterim izmed hrastniških otrok pomagali raziskati skrivnostni svet kemije in jih navdušiti za to znanost.

Uradnemu delu slovesnosti je sledilo prijetno druženje,

ki so ga   popestrili tudi glasbeni gostje, ansambel Orlek in ženska vokalna skupina Plavica.   Z izvrstnim nastopom so se   predstavila še dekleta iz plesne skupine Zverinice. Izhajajo iz uspešnega Rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik,   ki mu mu naša tovarna pomaga že vrsto let.

Avtor slik: AFO, Branko Klančar